Proiectare

Arhitectură: soluția finală de arhitectură va fi o îmbinare a propunerilor noastre cu dorințele tale pentru a obține cele mai bune rezultate, împreună.

Rezistență: calculul structurii de rezistență va fi realizat de ingineri cu experiență şi cu programe specializate în conformitate cu normele în vigoare, pentru siguranța ta.

Instalații electrice/ sanitare/ încălzire etc.: toate calculele și dimensionările vor fi efectuate având în vedere o încălzire eficientă şi o dotare optimă de către echipa de ingineri de instalații având o bogată experiență în proiectarea sistemelor complexe (centrale de tratarea aerului, bms, …).

Documentații pentru obținerea avizelor de construire: întocmim toate documentațiile necesare atât obținerii autorizației de construire cât şi a tuturor etapelor ce preced: certificat de urbanism, avize preliminare, P.U.Z. - plan urbanistic zonal și P.U.D. - plan urbanistic de detaliu.

Locuinte Individuale